Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Jele.gr : προς κρίση

Η Rainbow αντιπρόσωπος της Apple στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει το Jele έναν μικρόκοσμο με δραστηριότητες για την εμπέδωση της ύλης των πρώτων τάξεων του δημοτικού, εκφράζοντας την άποψή της για το πώς μπορούν οι ΤΠΕ να ενταχθούν στη διδασκαλία.

Ας το δει κάποιος από τους συναδέλφους της πρωτοβάθμιας να εκφράσει τη γνώμη του και την κριτική του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: