Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Νάμαστε πάλι εδώ ....

Θυμάστε τις ώρες με τον Εμβαλωτή; Θυμάστε τις 8 εργασίες που κάναμε σαν ομαδες; Θυμάστε τους στόχους της Λισσααβώνας;
Τι ζητάνε από εμάς στις εξετάσεις; Αυτό που πρέπει να ζητάμε από τους μαθητές >πολίτες>εργαζόμενους.
Ανταγωνιστκότητα>ευελιξία>Δεξιότητες. βλ. ημιμάθεια.
Υπάρχει κανείς που γνωρίζει πλήρως κάποιο από τα λογισμικά που κάναμε στο ΠΑΚΕσταν;
Για το ραντεβού της Πέμπτης ας μας ειδοποιήσει ο ΛΕΩΝ μιας και είχε την ιδέα με SMS κάπως έγκαιρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: