Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Τι καταλαβαίνετε απ' αυτό;

"Στόχος της πιστοποίησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που
παρακολούθησαν τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών απέκτησαν τις
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα διδακτικής με τα νέα μέσα και ανέπτυξαν
τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν τη διδασκαλία
τους με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και να επιμορφώσουν ακολούθως
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας τους."

Θα διαπιστωθεί με την εκπόνηση διδακτικού σεναρίου οτι αναπτύξαμε τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να οργανώνουμε τη διδασκαλία μας με τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων με τον τρόπο εξέτασης που επέλεξαν; Ρητορική ερώτηση. Αλλά όχι μόνο;-)

Δεν υπάρχουν σχόλια: