Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

15 Μαρτίου!!!

Ορίστηκε η τελική ημερομηνία των εξετάσεων! Δίνονται εξηγήσεις στο έγγραφο που βρήκα στο google groups. Πάντως ακόμα δεν είναι δυνατό να κατεβεί από το επίσημο portal. Μπορείτε να το δείτε από εδώ (όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο group). Παραθέτω ένα σημαντικό κομμάτι από το έγγραφο που αφορά στις εξετάσεις.


Σε ό, τι αφορά στο Α) μέρος της εξέτασης, αυτό θα αποτελείται από ερωτήματα
πολλαπλής επιλογής που περιλαμβάνουν την εκφώνηση και ένα σύνολο
εναλλακτικών απαντήσεων. Για ορισμένα ερωτήματα η εκφώνηση και οι εναλλακτικές
απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο
σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση
καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή
απάντηση στο ερώτημα θα συνίσταται στην επιλογή μίας, περισσοτέρων της μίας, ή
και όλων των εναλλακτικών απαντήσεων. Η διάρκεια αυτής της εξέτασης θα είναι 2
ώρες.

Σε ό, τι αφορά στο Β) μέρος, θα ζητηθεί από τους πιστοποιούμενους η ανάπτυξη
ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον
χειρισμό αυτού του σχεδίου στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’
επιπέδου, δηλαδή της επιμόρφωσης που θα κληθούν να υλοποιήσουν στο άμεσο
μέλλον οι πιστοποιηθέντες επιμορφωτές στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).
Το προς ανάπτυξη θέμα θα περιλαμβάνει το σύνολο των πτυχών που έχουν
αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στα ΠΑΚΕ. Η διάρκεια αυτής της
εξέτασης θα είναι 2½ ώρες
.
Πάντως δε μου φαίνεται και πολύ σαφές το Β μέρος. Τι σημαίνει "πλήρες θέμα" και " το χειρισμό του σχεδίου στο πλαίσιο..." Και κυρίως "το σύνολο των πτυχών που έχουν αντιμετωπιστεί..." Εννοεί παιδαγωγικές, διδακτικές, τεχνικές;

1 σχόλιο:

Ε. Στάμου είπε...

Νίκο, κι εμένα πολύ ασαφές μου φαίνεται το δεύτερο μέρος. Επίσης μιλάει για σχέδιο μαθήματος και όχι για σενάριο. Εμείς ασχοληθήκαμε με σενάρια. Και ο χρόνος της εξέτασης λίγος μου φαίνεται.
Για το πρώτο μέρος γράφει πόσες θα είναι οι ερωτήσεις;