Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Creating A Computer-Enhanced Geology Learning Environment

Ο καθηγητής Eric Frost του San Diego State University εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα εργαλεία των ΤΠΕ είναι χρήσιμα στη διδασκαλία της Γεωλογίας σε μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη πληροφορίες για το αντικείμενο συνέντευξη και όχι μόνο.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: