Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Δημιουργική σκέψη

Στόχος του σύγχρονου σχολείου πρέπει να είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Με άλλα λόγια να ενθαρρύνονται οι μαθητές για πρωτοτυπία και εφευρετικότητα στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν και προάγουν την δημιουργική σκέψη.Τέτοιες δραστηριότητες ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:
Χρήση κατάλληλων ερωτήσεων ανοιχτού τύπου έτσι ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να χρησιμοποήσουν αποκλίνουσα σκέψη ,κατευθύνοντάς τα σε πρωτότυπες απαντήσεις όπως: (Τι θα συνέβαινε αν... ) (Ποιες λύσεις μπορείς να δώσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ήρωας της ιστορίας μας;) ( Αν ήσουν εσύ στη θέση του τι θα έκανες;) κ.α.
Ανοιχτά προβλήματα για λύση όπου δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν πολλές υποθέσεις και να οδηγούνται σε πολλές λύσεις.
Δραστηριότητες με καταιγισμό ιδεών.
Ολοκλήρωση μισοτελειωμένων ιστοριών.
Έκφραση των μαθητών μέσω του μαθήματος των Εικαστικών ή τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Με τη μίμηση π.χ. τόσο των προσώπων όσο και κάποιου προιόντος που διαφημίζουν καλώντας τα παιδιά των υπόλοιπων ομάδων να μαντέψουν ποιο είναι το προιόν που διαφημίζουν.
Να γράψουν οι μαθητές μια πρωτότυπη ιστορία.
Η δημιουργία κρίκων με λέξεις και στη συνέχεια να φτιάξουν μια ιστορία ή ένα ποίημα από αυτές τις λέξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: