Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Είναι γνωστό ότι ο ελεύθερος χρόνος, παρόλο που είναι πολύτιμος, ωστόσο είναι δυσεύρετος. Αν όμως κάποιος καταφέρει και ξεκλέψει λίγο ελεύθερο χρόνο, τότε χρήσιμη είναι και η παρακάτω ιστοσελίδα, που προσφέρει ιδέες για την καλύτερη αξιοποίησή του :
http://www.evrytan.gr/Links0/Elefteros_xronos_4.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: