Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Λογισμικά

Τρεις ενδιαφέρουσες τεχνικές προγραμματισμού κινουμένων προτείνονται στα πλαίσια του

Microworlds Pro.

Δεν υπάρχουν σχόλια: