Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2008

Για τους σεναριογράφους... συνέχεια

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας με ρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων στα σενάρια. Θεωρώ πως τα ρήματα είναι πολύ πιο χρήσιμα στη διατύπωση των στόχων από τα ουσιαστικά, διότι περιγράφουν ενέργεια. Έτσι το ρήμα εύκολα μας προσανατολίζει τόσο προς τη δραστηριότητα που θα επιλέξουμε για το σενάριο όσο και για το τι πρέπει να αξιολογήσουμε.

Χρήσιμα Ρήματα για τη διατύπωση διδακτικών στόχων

Τομείς Μάθησης

Ρήματα

Γνώσεις

τακτοποιώ, καθορίζω, περιγράφω, ονομάζω, απαριθμώ, απομνημονεύω, αναγνωρίζω, αναπαράγω, επιλέγω, δηλώνω, εξηγώ, επαναλαμβάνω, ταξινομώ, συνοψίζω, μεταφράζω, αναθεωρώ, υποβάλλω, εκθέτω, συζητώ, υπολογίζω, διατυπώνω, προτείνω, καθιερώνω, συγκεντρώνω, ενσωματώνω, διακρίνω, ερμηνεύω, ορίζω, απαριθμώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω.

Στάσεις

συμμετέχω, συζητώ, αισθάνομαι, υποστηρίζω, προκαλώ, αντικρούω, αντιμετωπίζω, δικαιολογώ, πείθω, επικρίνω, υπερασπίζομαι, αλλάζω, συμφιλιώνομαι, αντιπαραβάλλω, συγκρίνω, υιοθετώ, αποδέχομαι, εκτιμώ, απορρίπτω, αμφισβητώ, διερωτώμαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιμώ, υποκινώ

Δεξιότητες

χρησιμοποιώ, εφαρμόζω, ανακαλύπτω, εκτελώ, παράγω, εφαρμόζω, κατασκευάζω, αλλάζω, διαχειρίζομαι, διευθύνω, εκτελώ, αντιδρώ, αποκρίνομαι, παρουσιάζω, αναλύω, καταχωρώ, συγκρίνω, μετρώ, πειραματίζομαι, αναπαριστώ, αναπτύσσω, προγραμματίζω, χτίζω, δημιουργώ, σχεδιάζω, οργανώνω, τροποποιώ, αντιδρώ, αποκρίνομαι, διευκρινίζω, ερμηνεύω, συμβάλλω, επιδεικνύω, μετατρέπω, συντάσσω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρμόζω.


Αυτά και άλλα ρήματα μπορείτε να βρείτε πρόχειρα στις παρακάτω διευθύνσεις

http://www.fctel.uncc.edu/pedagogy/basicscoursedevelop/ActionVerbsWithExamples.html


http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html

Υπάρχουν πάρα πολλά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: