Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Φρέσκα νέα

Συνάδελφοι,
1. Σε ερώτηση που υπέβαλα στο Help Desk του ιστότοπου υποστήριξης των ΠΑΚΕ για το τι θα κάνουμε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιμόρφωσης και πιστοποίησης, μου απάντησαν ότι θα επιστρέψουμε στις Διευθύνσεις στις οποίες έχουμε αποσπασθεί.
2. Εάν άνοίξετε το υλικό εκπαίδευσης αυτού του ιστοτόπου θα δείτε ότι στον κατάλογο εκπαιδευτικών λογισμικών - ΠΑΚΕ αναφέρεται ότι "τα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παραδόθηκαν στα ΠΑΚΕ από την Αναθέτουσα αρχή με στόχο τη διευκόλυνση του έργου που έχουν αναλάβει". Ωστόσο, στα λογισμικά των θεωρητικών μαθημάτων δεν παραδόθηκε κανένα για τη γλώσσα. Σε ερώτησή μου, αν αυτά τα λογισμικά θα τα δώσουν και στους επιμορφούμενους, με παρέπεμψαν στο ΠΑΚΕ της επιμόρφωσής μου.
Επειδή τα περισσότερα από τα λογισμικά παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και στην εγκατάσταση αλλά κυρίως στην εφαρμογή τους (τα πιο πολλά δεν παίζουν στα Vista), ενώ το CENTENIA, για παράδειγμα, χρειάζεται το πρωτότυπο για να εγκατασταθεί και όχι αντίγραφο, θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και από κοινού να συντάξουμε επιστολή προς τους αρμόδιους, την οποία να αναρτήσουμε και στο BLOG, με την οποία να εκθέτουμε όλα τα προβλήματα που διαπιστώνουμε με τα λογισμικά και να ζητήσουμε να μας δοθούν όλα σε πρωτότυπη μορφή ή τουλάχιστον εκείνα που δεν αντιγράφονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: