Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Τα επτά εμπόδια για την ομαλή ένταξη των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» στην Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ε

(e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε)

Διαβάστε όλοι οι επιμορφούμενοι ένα πολύ σημαντικό άρθρο - επιστολή προς το ΥΠΕΠΘ της Ελληνικής Ένωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θέτει πολλούς και σοβαρούς προβληματισμούς που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αρκετά, βέβαια, από τα αναφερόμενα τα επισημαίνουμε κι εμείς καθημερινά.
Όσον αφορά στους φιλολόγους, καθημερινή μέχρι στιγμής είναι η διαπίστωση πως η κατάσταση με τα λογισμικά είναι πολύ προβληματική (κυρίως από τεχνικής πλευράς - μερικά δεν εγκαθίστανται καν - αλλά και σχετικά με το βαθμό παιδαγωγικής αξιοποίησής τους στην τάξη) γεγονός που ενδεχομένως μας οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό του εύρους χρήσης τους ακόμα και στα πλαίσια της επιμόρφωσής μας! Συνάδελφοι φιλόλογοι από άλλα ΠΑΚΕ τι γνώμη έχουν;

2 σχόλια:

ΕΦΗ είπε...

Επιτρέψτε μου, στους πολύ σοβαρούς προβληματισμούς της Ένωσης που παρουσιάζονται εδώ να προσθέσω και τους δικούς μου:

1. Ακόμη και αν επιμορφωθούν και πιστοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, πόσοι από αυτούς άραγε - δεδομένων των συνθηκών στα Δημοτικά σχολεία- θα μπουν στη διαδικασία να αξιοποιήσουν πραγματικά και ουσιαστικά τις ΤΠΕ; Αν υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία από το πρώτο επίπεδο εφαρμογής θα ήταν ενδιαφέρον να παρουσιαστούν εδώ.

2. Καθώς προχωρά η διαδικασία της εκπαίδευσής μας, διαπιστώνουμε ότι στο μικρό και ασφυκτικό χρονικό διάστημα της επιμόρφωσης καλούμαστε, όσοι ανήκουμε στον κλάδο ΠΕ70, να «μάθουμε» δεκάδες λογισμικών (2-3 την ημέρα!), προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε στο πλαίσιο των πολλών διδακτικών αντικειμένων που μας αναλογούν στο δημοτικό σχολείο. Μήπως όμως η προσφερόμενη ποσότητα αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας του μαθησιακού μας αποτελέσματος; Ελπίζω και εύχομαι να διαψευσθώ.

Stergios Nastopoulos είπε...

Επειδή, όπως φαίνεται, ο διάλογος έχει ανοίξει και εμείς εδώ στο ΠΑΚΕ Ιωαννίνων δεν "κομίζομεν γλαύκα ες Αθήνας", δείτε το
http://www.rhodes.aegean.gr/LTEE/papers/paper_docs/tzortzak/PAPER171.doc

. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση και τεκμηριωμένη.