Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Υποστηρικτικές συναντήσεις, απάντηση από helpdesk

Η απάντηση από το helpdeskήταν άμεση σχετικά με το θέμα των 12υποστηρικτικών συναντήσεων.

Αγαπητέ κε,

όπως αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης:

- οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων (σε εβδομαδιαία βάση) με τους εκπαιδευτικούς (όλο το τμήμα, στα ΚΣΕ), για επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στην τάξη (κατά περίπτωση), επίλυση αποριών, υποδειγματικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες, κλπ.

Επίσης εάν δείτε τον καταρτισμό των προγραμμάτων στα ΚΣΕ μέσω του MIS τη κάθε συνάντηση αναλαμβάνει ένας επιμορφωτής. Αυτές οι συναντήσεις είναι επιπλέον ώρες από τις 96 των επιμορφώσεων ενώ προβλέπεται και πρόσθετη αμοιβή για την απασχόληση των επιμορφωτών.


Είμαστε στη διάθεσή σας,

Για την υπηρεσία Help Desk Β - Επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr)
"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη"
ΕΣΠΑ (2007 - 2013)

2 σχόλια:

Stergios Nastopoulos είπε...

Εγώ, Πέτρο, δεν κατάλαβα τι απ' όλα και πότε θα τα κάνουμε. Οι ώρες είναι δεδομένες: 18. Ολ΄ αυτά σε τόσες λίγες ώρες; Σε κάθε επιμορφούμενο; Και θα παρακολουθούμε και την πρακτική εξάσκηση των επιμορφουμένων; Τι τέλος πάντων έχουν στο νου τους; Να δούμε...

Έφη Θεοδωροπούλου είπε...

Προτείνω συνάντηση επιμορφωτών για διερεύνηση και καθορισμό αρχών/ στόχων/ περιεχομένων/ μεθόδων εφαρμογής Υ.Δ. ή/και σχεδίαση σχετικών σεναρίων που να προτείνουμε στους επιμορφούμενους... Για παράδειγμα, επιλογή ορισμένων διαθεματικών σεναρίων, κατάλληλων και προσαρμόσιμων σε ποικιλλία γνωστικών αντικειμένων και ηλικιακών επιπέδων...