Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Ένταξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης στο ΕΣΠΑ


Από το νέο portal της πράξης ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» στο ΕΣΠΑ.

Από τα πολλά που αναφέρονται εκεί και μια πρώτη διαγώνια ματιά ξεχώρισα κάποια, νομίζω ενδιαφέροντα:

Άξονας προτεραιότητας 1

· Δράση 5 -Υλοποίηση της εκπαίδευσης των επιμορφωτών

Αναφέρεται στην υλοποίηση 9 προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών, στα οποία εκπαιδεύονται ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου συνολικά 180 εκπαιδευτικοί, και πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους απευθύνεται η Πράξη. Η εκτέλεση των προγραμμάτων θα γίνει από τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), τα οποία θα επιλεγούν μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, με βάση το σχετικό έννομο πλαίσιο. Τα ΠΑΚΕ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με (α) αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, και με (β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

(Η υπογράμμιση δική μου).

· Δράση 2- ΕΑ.ΙΤΥ : Ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων και υποδομών υλοποίησης της Πράξης

Προσαρμογή (customization), εγκατάσταση και λειτουργία του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης της τεχνικής πλευράς της εφαρμογής στην τάξη.

· Δράση 8 - Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και δημοσιότητα της Πράξης

Αφορά στην υλοποίηση των εξής δράσεων:

o την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης,

o τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης (σε μεταγενέστερο στάδιο της πράξης) με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των εμπλεκομένων παραγόντων για τα αποτελέσματα και τη βέλτιστη αξιοποίηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης Β΄ επιπέδου.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

-τη διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης στις οποίες θα συμμετέχουν Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης, εκπρόσωποι των Πανεπιστημιακών Κέντρων Εκπαίδευσης των επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου, εκπαιδευτικοί κ.α., οι οποίοι θα ενημερωθούν για την Πράξη και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την διάδοση της πληροφορίας προς τους εν δυνάμει επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Προβλέπεται η διοργάνωση περίπου 2 ημερίδων ανά έτος υλοποίησης της Πράξης.

-τη διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου διάχυσης αποτελεσμάτων με διεθνή συμμετοχή, όπου ειδικότερα οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές και άλλες επιστημονικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες τους που υλοποίησαν στο πλαίσιο της Πράξης, συμβάλλοντας έτσι στην διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης.

3 σχόλια:

Stergios Nastopoulos είπε...

β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Τι εννοεί δηλαδή; Για τους ήδη επιμορφωμένους τι προβλέπει; Ισχύει; Κι ακόμη: Με ποιές διαδικασίες; Με το σεμινάριο μόνο; Τι είδους μεταπτυχιακους τίτλους;
Και πότε όλ' αυτά;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

nikiforos είπε...

Στέργιο, έχω την εντύπωση ότι τόσο το α) όσο και το β) αναφέρονται στις προϋποθέσεις ενός τμήματος προκειμένου να γίνει ΠΑΚΕ και όχι στους τίτλους που θα χορηγεί ως ΠΑΚΕ.

Νίκος Καρύδης είπε...

Όντως, με μια προσεκτικότερη ανἀγνωση αυτό εννοεί.
Πάντως οι ημερίδες και τα επιστημονικά συνέδρια που προβλέπονται μάλλον θα είναι μια καλή ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε όλοι και δια ζώσης.