Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Να τα πούμε;


Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος


"Εάν το Πάσχα είναι η λαμπρότατη του Χριστιανισμού εορτή , τα Χριστούγεννα βεβαίως είναι η γλυκύτατη και συγκινητικωτάτη, και δια τούτο ανέκαθεν εθεωρήθη ως οικογενειακή κατ’ εξοχήν εορτή"

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

η κάρτα είναι από την άσπρη λέξη
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: