Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ. Γιατί αποκλείονται οι επιμορφωτές Β΄επιπέδου και πολλοί άλλοι;Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα

"ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ"


Όμως παρατηρώ τα εξής:


1. "Τα προγράμματα θα διεξαχθούν στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα και Ηράκλειο κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2008". Ωραία. Όμως " Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας και θα είναι διάρκειας πέντε (5) διδακτικών ωρών ανά εργάσιμη ημέρα". Πάλι ωραία, όμως αυτό σημαίνει ότι όσοι ΔΕΝ κατοικούν σε αυτές τις πόλεις αποκλείονται, γιατί πώς θα παραβρεθούν, αν δε δοθεί (σύντομη) άδεια από τα σχολεία τους;


2. Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με όσα τουλάχιστον αναφέρονταν στη σχετική προκήρυξη:

Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

"Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει απολογιστικά τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών οι οποίοι, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά προγράμ­ματα, πρέπει να μετακινηθούν και ενδεχομένως να διανυκτε­ρεύσουν εκτός έδρας, στη βάση νόμιμων παραστατικών (απόδειξη, αποκόμματα εισιτηρίων, κλπ.) που κάθε επιμορφούμενος οφείλει να προσκομίσει στον Ανάδοχο. Τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην παρούσα κατηγορία θα προσδιοριστούν αναλυτικά μετά από έγγραφες οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.Επισημαίνεται ότι το κόστος διαμονής και μετακίνησης των επιμορφωτών και της Ομάδας Έργου, θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο.Ο Ανάδοχος έχει στη διάθεση του ποσό που ανέρχεται σε 35.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ που προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, θα συνυπολογιστεί ως έχει στο κόστος όλων των προσφορών που θα κατατεθούν και θα συμμετέχει στην οικονομική αξιολόγησή τους (Βλ. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, Μέρος Γ’).".

Τίνος έξοδα θα καλυφθούν, αφού λογικά (αν προέρχονται από άλλη πόλη) δε θα μπορούν να παρακολουθήσουν; (Σημ. προσωπικά θα ενδιαφερόμουν να συμμετάσχω και ως επιμορφούμενος).


3. Αποκλείεται επιμορφωτές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι επιμορφωτές Β΄Επιπέδου, αφού ως, τουλάχιστον, τα τέλη Οκτωβρίου θα επιμορφώνουν στη Β΄Φάση της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου. Αν ρητά αναφερόταν ότι θα αρχίσουν το Νοέμβριο, ίσως κάτι θα άλλαζε.


Συμπέρασμα: "Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα." Πάλι όλα πρόχειρα, αμέθοδα με μοναδικό στόχο πάλι να δαπανηθούν τα εναπονείναντα κονδύλια.
Γνωρίζει κανείς κάτι άλλο; Μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ σωστά;

3 σχόλια:

annboukou είπε...

Νίκο, εγώ έχω στείλει ήδη ένα μήνυμα στον υπεύθυνο της προκήρυξης και αναμένω απάντηση. Μόλις και εάν μου απαντήσει έγκαιρα,θα σας ενημερώσω.

Νίκος Καρύδης είπε...

Έστειλα κι εγώ, Άννα. Θα δούμε μήπως επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά

Νίκος Καρύδης είπε...

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μου είπαν πως το πρόγραμμα θα τρέξει ως έχει (δηλαδή μόνο για τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων πόλεων) αλλά θα ξαναγίνει στο μέλλον (ή στο watermelon?)Πάντως μου είπαν να κάνω αίτηση και ...βλέπουμε...