Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008

Κάτι έξω από την εκπαίδευση

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να πλουτίστε τις γνώσεις σας!!!
Μισή αλήθεια ή μισό ψέμμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: