Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι ρίξτε μια ματιά στο παιδαγωγικό ινστιτούτο για τις παρακάτω προκηρύξεις...

1)Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια αδειών χρήσης σύγχρονου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση।(Αρ. Πρωτ.: 3990/11-6-2008) (3.164.448,00 € )

2) 31/07/2008 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών»(540।260 €)

Μας αφορά άμεσα διότι (Ο Ανάδοχος πρέπει να επιλέξει τους επιμορφωτές που θα χρησιμοποιήσει, από τα Μητρώα Επιμορφωτών του ΥπΕΠΘ που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κατορθώσει να καλύψει τις ανάγκες του σε επιμορφωτές από τα ανωτέρω Μητρώα, μπορεί να χρησιμοποιήσει επιμορφωτές της επιλογής του, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν:.....????

γιατί τόσο βιασύνη?
τα προγράμματα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2008!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: